logo PUBLIKACJA NAUKOWA

Kontakt

Publikacja Naukowa Sp. z o.o. 
KRS 0000443283; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 5.000,00 PLN
NIP: 1182088922; REGON: 146433125


Siedziba firmy: ul. Jana Szymczaka 5/24, 01-227 Warszawa
Siedziba projektu: ul. Marymoncka 32B lok. 3/U; 01-869 Warszawa 
e-mail: poczta@publikacjanaukowa.pl