logo PUBLIKACJA NAUKOWA

Projekty

Spółka Publikacja Naukowa realizuje projekt w ramach działania Wspieranie gospodarki elektronicznej.

Celem projektu jest zaoferowanie narzędzi informatycznych skierowanych do kilku grup odbiorców takich jak: firmy szkoleniowe, firmy HR oraz firmy posiadające w swoich strukturach departamenty, bądź działy zarządzania zasobami ludzkimi. Z narzędzi będą mogły korzystać też osoby indywidualne zainteresowaniem zbadaniem poziomu i dalszym doskonaleniem już posiadanych kompetencji.

Powstająca w ramach projektu platforma umożliwi zinformatyzowanie wszystkich działań związanych z nadzorowaniem i wytyczaniem ścieżek dydaktycznych dla pracowników oraz pozwoli na monitorowanie stanu wiedzy kadry wraz z przeprowadzeniem badania efektywności przeprowadzonych szkoleń.

Więcej na temat innowacyjnego narzędzia na specjalnie dedykowanej dla projektu stronie.